Du kanske har flyttat till Italien tillsammans med din familj, inklusive små barn i skolåldern. I sådana fall är det viktigt att förstå det italienska skolsystemet, inklusive de olika nivåer som dina barn lätt kan passa in på.

Enligt italiensk lag är det obligatoriskt för alla barn fram till 16 år att gå i skolan (gratis statlig utbildning). För att bli inskriven i skolan måste föräldrarna tillhandahålla följande dokument:

  • Barnets födelseattest
  • Ett uppehållstillstånd för EU-medborgare eller Permesso di Soggiorno för medborgare från länder utanför EU
  • Vaccinationshandlingar
  • Passfoton
  • Ett intyg om familjestatus.

Ett barn kan fortfarande skrivas in under ”tillfällig inskrivning” om dokumenten ännu inte har lämnats in. Inskrivningen sker vanligtvis på skolans kansli.

Foto av archer10(Dennis)

Det italienska utbildningssystemet har fem huvudstadier:

1. Förskola eller asilo (även kallad scuola materna), en treårig förskoleperiod som inte är obligatorisk.

2. Den italienska grundskolan, som också brukar kallas scuola elementare. Den tar 5 år med en enhetlig läroplan för både privata och statligt finansierade skolor. Före 2004 var eleverna tvungna att avlägga ett prov innan de kunde gå vidare till lägre sekundärskola. Examen avskaffades så att eleverna kan börja på lägre sekundärskola, som motsvarar mellanstadiet, direkt efter avslutad grundskola.

3. Den lägre sekundärskolan brukar kallas ”Scuola Media”. Den tar tre år och besöks av barn i åldrarna 11-13 år.

4. Från 14 till 19 års ålder går de flesta barn på gymnasieskolan, även kallad Scuola Superiore som liknar högstadiet. Det finns ett prov som kallas esame di maturità i slutet av gymnasieskolans slutskede. Eleven måste klara detta slutprov för att få tillträde till universitetsutbildning.

5. Universitetsutbildning är tillgänglig för alla förtjänta elever som har avslutat gymnasieutbildningen med rätt betyg i esame di maturità. Italien har ett stort antal både offentliga statligt anslutna universitet och privata skolor som ger högre examina. Den högre utbildningen i Italien tillhandahålls till stor del av statliga universitet under överinseende av landets utbildningsministerium. Det finns många forskarskolor, även kända som ”Scuola Superiore Universitaria”, i Italien som utfärdar magister- och doktorsexamina.