Om du undrar hur mycket det kostar att köpa och äga en fastighet i Italien kan följande analys förhoppningsvis klargöra fastighetsskattesystemet i Italien för närvarande.

Det finns i princip 2 kategorier av avgifter som alla, bosatta eller inte, måste betala efter att ha köpt en bostad i Italien:

1) Avgifter som rör överföring av egendom, t.ex. registreringsskatt (imposta di registro), inskrivningsskatt (imposta ipotecaria), skatt på inskrivning i fastighetsregistret (imposta catastale) och mervärdesskatt (IVA). Mervärdesskatt tas i allmänhet ut på köpet för fastigheter som köps från ett renoveringsföretag eller en byggherre inom fem år efter det att arbetet med fastigheten har slutförts. De övriga tre skatterna (registreringsskatt, inskrivningsskatt och skatt på inskrivning i fastighetsregistret) baseras vanligtvis på fastighetens ”kadastrala deklarerade värde” i köpebrevet, som kallas ”Rogito”. Det är viktigt att notera att det kadastrala värdet är lägre än fastighetens marknadspris eftersom det baseras på värderingar som i de flesta fall gjordes för flera år sedan.

Om man köper sin första bostad, även kallad prima casa, av ett företag eller en privat säljare utan att tillämpa moms, om man kan flytta in i bostaden inom åtta månader efter att ha undertecknat det slutliga kontraktet, om man bor i bostaden mer än sex månader per år och om bostaden inte kategoriseras som en lyxbostad, är registreringsskatten, även kallad ”imposta di registro”, 2% av fastighetens värde i registret. Skatten på inskrivning i fastighetsregistret (imposta catastale) och inskrivningsskatten (imposta ipotecaria) är på 50 € vardera.

För sekundärbostäder (seconda casa) är registreringsskatten 9% och tillämpas på fastighetsvärdet om köparen är en privatperson, eller på köpeskillingen om det är ett företag. Inskrivningsskatten och skatten på inskrivning i fastighetsregistret är 50 € i varje fall.

Registreringsskatten är förenad med en minsta betalning på 1 000 €.

2) Ägarskatterna omfattar NUOVA IMU (skatt på äganderätten till fastigheten) och TARI (avfallsskatt).

Foto av archer10(Dennis)

Endast ägare av första bostäder är undantagna från Nuova Imu för fastigheter som inte klassificeras som lyxbostäder. De måste dock betala Tari enligt husets kvadratmeter och antalet personer som bor där.

Hur som helst rekommenderar vi att du noggrant kontrollerar det exakta skattebeloppet som du måste betala för din fastighet i Italien eftersom situationen kan förändras från stad till stad och beroende på politiska händelser.