Att gå i pension i ett drömboende utomlands anses av många vara den perfekta belöningen för en livstid av hårt arbete och hängivenhet i ditt tidigare jobb. Italien är en av de bästa platserna att leva sin pensionärstid på, främst på grund av landets goda väder, vackra natur, en livlig italiensk livsstil, förbättrad levnadsstandard, jämförelsevis lägre beskattning och tillgång till fastigheter till överkomliga priser. Innan du flyttar till ditt drömhus i Italien finns det dock några saker som du måste tänka på.

Foto av archer10(Dennis)

• Precis som andra pensionärer på andra håll bör din hälsovård vara din främsta angelägenhet. Ta dig tid att förstå landets hälso- och sjukvårdssystem, särskilt vad som anses vara standardskydd så att du kan ordna med eventuella privata tilläggsförsäkringar som du kan behöva. Planera väl för att undvika att samla på dig medicinska räkningar trots att du bor i ett land med ett effektivt hälso- och sjukvårdssystem.

• Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad om valutakurserna i ditt nya land.

Kom ihåg att din pensionsinkomst inte kommer att vara lika stor som den du tjänade under ditt aktiva arbetsliv, så se till att du noga följer växelkursen mellan din pension eller investering och valutan på din nya hemort. Om du flyttar till Italien från till exempel USA har du fördelen av att bo i ett land med lägre levnadskostnader där din pensionsinkomst kan räcka till för att upprätthålla din budget.

• De flesta pensionärer som flyttar utomlands letar ofta efter ett land där de lätt kan integreras i lokalsamhället. Att flytta till en plats med ett redan etablerat utlandsboende ger stora möjligheter att få vänner och utvidga sitt nätverk på ett enkelt sätt. Det gör också den oundvikliga uppgiften att lära sig det främmande språket mindre besvärlig utan onödig press. Du bör dock alltid sträva efter att ta till dig den lokala kulturen så tidigt som möjligt för att helt integreras i ditt nya samhälle.

• Om du planerar att köpa ett hem eller en bostad utomlands ska du se till att det nya hemmet har enkel tillgång till alla dina primära behov, t.ex. shopping, sjukvård och transportmedel. Det är lika viktigt att ha nära till allmänna transportmedel som tåg, bussar och flygplatser som att ha den eftertraktade bergsutsikten från husets balkong.

• Glöm inte dina skatter. Vissa länder kan ge dig uppskov med att beskatta din pensionsinkomst eller ta ut en mycket låg skatt, men det är viktigt att söka råd från experter på finansiella frågor innan du bosätter dig för att undvika skatterelaterade problem.