När du väl har hittat ditt drömhus, tittat på det och bestämt dig för att det är det rätta för dig, är det viktigt att först förstå den rättsliga processen för att köpa en fastighet i Italien innan du slutligen gör affären. Följande korta guide kommer att vara till stor hjälp när det gäller att reda ut några av de juridiska termer och krav som ingår i processen.

Foto av archer10(Dennis)

• Det första steget innan du gör något är att skaffa en codice fiscale”, vilket i princip är en personlig kod som tillhandahålls av den italienska skattemyndigheten. Koden är ett obligatoriskt krav för alla typer av investeringar, kontrakt eller rättsliga förfaranden i landet. Koden utfärdas också på en italiensk ambassad eller ett italienskt konsulat.

• Du måste också öppna ett konto i en italiensk bank.

• När du har gjort det kan du sedan skapa ett formellt erbjudande eller ”proposta d’acquisto” för fastigheten. Det bekräftar ditt intresse att betala för fastigheten. Det är dock alltid viktigt att anlita en advokat vid detta tillfälle för att se till att dina intressen tillgodoses väl under hela processen. Så snart säljaren accepterar ditt erbjudande blir det formella erbjudandet ett juridiskt bindande kontrakt, och du måste också betala en depositionsavgift som kallas ”caparra”, vanligtvis 10% av fastighetens pris. Denna depositionsavgift är enligt lagen inte återbetalningsbar om du drar dig ur affären. Men om det är säljaren som backar ur betalar han tillbaka till dig depositionsavgiften plus ett belopp som motsvarar själva depositionsavgiften.

• Genom depositionsavgiften förseglas ett avtal som kallas preliminärt försäljningsavtal (”compromesso” eller ”contratto preliminare di vendita” på italienska). Det kallas också ”promessa di vendita” och är i själva verket ett större kontrakt som innehåller alla fullständiga villkor för försäljningen, inklusive all nödvändig registerinformation. Det undertecknade kontraktet måste registreras inom 20 dagar till en kostnad av cirka 200 € och en stämpelskatt på 16 € per sida för att det ska bli ett juridiskt bindande dokument.

Det preliminära avtalet är dock inte obligatoriskt och det ”slutliga avtalet” kan vara omedelbart.

• Nästa steg är att officiellt få fastighetens äganderättshandling, som kallas ”atto di compravendita” eller helt enkelt ”rogito” (slutligt kontrakt), med hjälp av en notarie, lokalt känd som ”notaio”. Han eller hon godkänner de avtal som rör överlåtelsen av äganderätten till fastigheten, upprättar en ny handling som anger dig som den nya lagliga ägaren och bevittnar avslutandet av affären när du överlämnar slutbetalningen och tar emot nycklarna till fastigheten från säljaren. Notarieavgifterna varierar från stad till stad och beror också på fastighetens köpeskilling. Hans eller hennes tjänster är mycket viktiga för att avsluta köpet på ett trivsamt sätt.

Det finns vanligtvis många variationer i fastighetsköpsprocessen, men de flesta försäljningar brukar följa detta mönster i de flesta delar av Italien. Den information som ges här bör kasta lite ljus över vad du kan förvänta dig när du ger dig iväg för att köpa din önskade fastighet i Italien.