Det är ganska vanligt att man blir förälskad i ett oemotståndligt hus som dock kräver några renoveringar här och där för att det ska passa alla dina behov. Du kan lika gärna ha landat på ett fint hus till ett extremt bra pris men med ytterligare restaurerings- eller renoveringskostnader för att göra det beboeligt. Oavsett vad som är fallet, här några tips för att göra din hemrenovering enkel och framgångsrik.

• Innan du börjar arbeta med ett husrenoveringsprojekt är det viktigt att först förstå att lagar och kostnader för detta arbete inte är desamma i alla regioner och att de förändras med tiden. Det är därför tillrådligt att noggrant kontrollera de aktuella lagarna och kostnaderna för renovering i din region innan du börjar arbetet.

Foto av gnuckx

• Som utlänning kanske du inte talar flytande italienska, vilket gör det svårt att veta var du ska börja eller sluta. I det här fallet måste du rådgöra med din fastighetsmäklare:
– Han eller hon kommer att ge dig råd om frågor som rör kostnader, material och bästa renoveringspraxis i landet.
– Din fastighetsmäklare kan hjälpa dig att hitta ett bra och pålitligt renoveringsföretag som kan ge dig ett arbete av högsta kvalitet till ett rimligt pris, eller sätta dig i kontakt med andra yrkesverksamma, t.ex. de lokala Architetto (arkitekter) och byggnadsingenjörer, lokalt kända som Geometra.

• En välrenommerad arkitekt eller byggnadsingenjör ger dig alla viktiga uppgifter om ditt renoveringsprojekt.
– Han eller hon ger dig den bästa informationen om kostnader och material och hjälper dig dessutom att leda och övervaka hela projektet.
– Arkitekten eller byggnadsingenjören kommer också att upprätta planer för hela projektet enligt det sätt som du vill ha det utfört.
– Han eller hon kommer också att ge dig exakta uppskattningar av kostnader och varaktighet för renoveringsarbetena.
– Den professionelle är dessutom väl informerad om de avgifter som tas ut av kommunen, eller ”comune”, för renoveringsprojekt.

Innan du börjar renovera ditt hem ska du veta att du måste ansöka om godkännande för att ändra eller återställa en befintlig byggnad. Tillståndet för denna typ av arbete, precis som för andra byggprojekt, beviljas av kommunen till antingen bostadens ägare eller den person som ansvarar för arbetet, t.ex. en ingenjör eller byggnadsingenjör. Renoveringar som betraktas som rutinunderhåll kräver dock inte nödvändigtvis tillstånd från kommunen och är helt enkelt bostadsägarens ansvar.

Tänk på att när du har att göra med ett kommunfullmäktige på landsbygden eller i en mindre tätbefolkad stad kommer du att stöta på färre restriktioner än i tätbefolkade stadskärnor som Florens eller i gamla stadskärnor med många historiska hus och mindre utrymme för att utvidga dina renoveringsarbeten.

• Det är mycket viktigt att skriva ett kontrakt med den valda entreprenören innan arbetet börjar. Kontraktet ska innehålla alla kostnader, tidsplan och betalningsvillkor för det planerade arbetet. När det gäller kostnaderna ska du komma ihåg att du i Italien normalt debiteras för renoveringsarbeten på en kvadratmetertaxa som varierar beroende på i vilken region din fastighet ligger. Tiden är ett annat viktigt övervägande, men i allmänhet tar de flesta renoveringsarbeten vanligtvis mellan sex månader och ett år beroende på faktorer som fastighetens storlek och projektets omfattning. Det finns också några byggnadsskatteförmåner på arbete och material som krävs för att renovera en bostad i Italien. Kolla också in det här.