Magenta

MAGENTA € 1.270.000
  • Flygplatsen:
  • Milano MXP: 22 Km
  • Milano LIN: 31 Km
  • Milano BGY: 67 Km
  • Torino TRN: 102 Km
  • Verona VBS: 112 Km
  • Genova GOA: 117 Km