Behöver jag anlita en jurist när jag köper bostad i Italien?

By december 24, 2019
jurist

Det är dilemmat. Detta är en av de vanligaste frågorna och svaret är att i Italien är det inte nödvändigt, men det rekommenderas starkt att anlita en fastighetsjurist. Detta beror på att den rättsliga processen snabbt kan förvandlas till en ekonomisk och byråkratisk mardröm om du inte känner till det juridiska systemet i Italien.

Alessandro Clemente är advokat och specialiserad på fastighetslagar och grundare till Clemente Advokatbyrå och ger dig de 5 huvudsakliga skälen till varför människor ber om hans hjälp för att säkerställa ett smidigt köp.

1. En jurist är professionell och oberoende och skyddar enbart dig som köpare

Han representerar endast köparens bästa intressen och ligger inte i någon intressekonflikt (har inga affärskontakter) med säljaren, någon fastighetsutvecklare eller fastighetsmäklare. I motsats till detta representerar en fastighetsmäklare båda parter i processen av att sälja och köpa en bostad. Även en notarie är en opartisk person som spelar en neutral roll.

2. En jurist kan fortsätta driva den juridiska processen å dina vägnar

Han kan utföra alla efterforskningar och juridiska kontroller för att kunna verifiera att det inte finns några hinder att överföra äganderätten på ett säkert sätt.

3. Han är i hög grad specialiserad och kan rådge dig angående köpeprocessen i Italien

Han har specifik och djupgående kunskap och erfarenhet inom italienska fastighetslagar och fastighetsbranschen och kan på så sätt hjälpa dig maximera kontraktsvillkor under förhandlingar. Faktiskt är det så att det finns tre stadier under köpeprocessen i Italien – Proposta d’acquisto (Reservationserbjudande), Contratto preliminare di vendita (Preliminärt kontrakt) och Rogito (Köpekontrakt) – och alla tre innefattar att skriva på juridiskt bindande dokument. Om du inte är bekant med det juridiska systemet i Italien kan han hjälpa dig att undvika obehagliga överraskningar.

4. Han kan hjälpa dig överbrygga språkbarriärer

Det kommer göra det lättare att förstå varje steg i processen om din advokat också talar engelska, särskilt om du inte talar flytande italienska.

5. Han kan ordna fullmakt

Om du behöver det så kan advokaten hjälpa dig att skriva på all nödvändig dokumentation å dina vägnar, eller om du inte skulle kunna komma till Italien.