Marche Servizi Giudiziari SRL

Via Roma, 151/C - 62100 - Macerata - Macerata
Telefonnummer (inkl. internationell kod): +39 0733 522205
Marche Servizi Giudiziari SRL


MSG Srl är född från idén om en grupp entreprenörer, verksam sedan 1999 i världen av individuella och insolvensförfaranden, för att erbjuda en 360 ° personlig service till proffs som arbetar inom rättsliga förfaranden (insolvensadministratörer, likvidatorer, säljrepresentanter , experter), ger ett noggrant och kvalificerat stöd för bästa förvaltning och likvidation av tillgångar. Målet är att befria yrkesverksamma från viktiga och känsliga bördor som kräver specifik teknisk kompetens, såsom förvaring av tillgångar som hänför sig till expropriationsförfaranden, konkurrenskraftig telematisk försäljning, lastning av varor i PVP, laglig reklam enligt konst. 490 i koden för civilprocess, kommersiell reklam, upprättande av anbudsmeddelanden, avslutande av besök i byggnader, eventuellt stöd till rättsförvaltaren i anslutning till processen, insamlingen av priset vid tidpunkten för försäljningen, leveransen av varan till entreprenören, förberedelse och arkivering av protokollet.Mer info till agenturen

* obligatoriska fält
Dina uppgifter skickas vidare till: Marche Servizi Giudiziari SRL